Konkurzy a reštrukturalizácie

Viac informácií

Kde nájdete naše zastúpenie

Bratislava Šoltesovej 2, 811 08 Bratislava
Žilina Revolučná 10, 010 01 Žilina
Prešov Slánska 20A, 080 06 Prešov
Kompletné kontakty

Prebiehajúce projekty

Názov spoločnosti Kraj Druh Dátum
A-P Stav, s. r. o. Bratislavský Konkurz 25.11.2019
AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Prešovský Konkurz 28.09.2020
ALFA Development, s. r. o. Bratislavský Konkurz 19.11.2015
ALTAJA s. r. o. "v konkurze" Banskobystrický Dozorná správa 25.11.2019
Amera Slovakia Kremnica s. r. o. Bratislavský Konkurz 07.10.2014
B. O. S. Slovakia, a. s. Prešovský Konkurz 13.08.2013
BIOVEX, s. r. o. Prešovský Konkurz 11.04.2018
Bitúnok Čadca, s.r.o. Žilinský Konkurz 12.11.2019
BOPAL, s.r.o. Prešovský Konkurz 26.04.2021
Brazdovič spol. s r. o. Bratislavský Konkurz 09.08.2013

Oznamy

Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 4/2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Dražba 31.05.2021 31.05.2021
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 25.05.2021 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 25.05.2021 08.06.2021
Vyhlásenie 6. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v konkurze“ B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Ponukové konanie 11.05.2021 31.05.2021
Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok – dňom 11.05.2021 Krupík Industrial, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 11.05.2021 25.05.2021
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 2/2021 Kúpele Brusno, a.s. ,,v konkurze" Dražba 10.05.2021 10.05.2021
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 30.04.2021 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 30.04.2021 14.05.2021
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 30.04.2021 DaK-stav., s.r.o. Ponukové konanie 30.04.2021 14.05.2021
Oznámenie o Dražbe č. 1/2021 RELCO s.r.o. v konkurze Dražba 26.04.2021 26.04.2021
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 4/2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Dražba 26.04.2021 26.04.2021
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 05/2020 MVS Slovakia, s.r.o. „v konkurze“ Dražba 21.04.2021 21.04.2021