Konkurzy a reštrukturalizácie

Viac informácií

Kde nájdete naše zastúpenie

Bratislava Šoltesovej 2, 811 08 Bratislava
Žilina Revolučná 10, 010 01 Žilina
Prešov Slánska 20A, 080 06 Prešov
Kompletné kontakty

Prebiehajúce projekty

Názov spoločnosti Kraj Druh Dátum
DRIVEX SECURITY, s.r.o. Žilinský Konkurz 28.08.2019
KU HA, s.r.o. Žilinský Konkurz 07.12.2013
A-P Stav, s. r. o. Bratislavský Konkurz 25.11.2019
AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Prešovský Konkurz 28.09.2020
AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii Trenčiansky Reštrukturalizácia 07.01.2020
ALFA Development, s. r. o. Bratislavský Konkurz 19.11.2015
ALTAJA s. r. o. "v konkurze" Banskobystrický Dozorná správa 25.11.2019
Amera Slovakia Kremnica s. r. o. Bratislavský Konkurz 07.10.2014
B. O. S. Slovakia, a. s. Prešovský Konkurz 13.08.2013
BIOVEX, s. r. o. Prešovský Konkurz 11.04.2018

Oznamy

Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom 09.10.2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 09.10.2020 23.10.2020
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľné veci – stroje (Páliaci stroj NUMOREX, Hydraulický ohraňovací lis) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Ponukové konanie 15.10.2020 03.11.2020
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom 13.10.2020 Kúpele Brusno, a.s. ,,v konkurze" Ponukové konanie 13.10.2020 02.11.2020
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu SK – METAL, s.r.o. v konkurze SK - METAL, s.r.o. Ponukové konanie 09.10.2020 23.10.2020
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 4/2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Dražba 05.11.2020 05.11.2020
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 02/2020 B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Dražba 05.11.2020 05.11.2020
Oznámenie o Dražbe č. 03/2020 RELCO s. r. o. v konkurze Dražba 19.10.2020 19.10.2020
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 2/2020 Kúpele Brusno a.s. „v konkurze“ Dražba 09.10.2020 09.10.2020
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v konkurze“ – dňom 09.09.2020 B. O. S. Slovakia, a. s. v konkurze Ponukové konanie 09.09.2020 28.09.2020
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 6. KOLO SPODNÝ VÝROBNÝ ZÁVOD DAXNEROVA ULICA - TISOVEC Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s. v konkurze Ponukové konanie 10.09.2020 09.10.2020