Konkurzy a reštrukturalizácie

Viac informácií

Kde nájdete naše zastúpenie

Bratislava Šoltesovej 2, 811 08 Bratislava
Žilina Revolučná 10, 010 01 Žilina
Prešov Slánska 20A, 080 06 Prešov
Kompletné kontakty

Prebiehajúce projekty

Názov spoločnosti Kraj Druh Dátum
AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii Trenčiansky Reštrukturalizácia 07.01.2020
AGMARI SLOVAKIA, s.r.o. Prešovský Predbežná správa 25.02.2020
ALFA Development, s. r. o. Bratislavský Konkurz 19.11.2015
AGRO Porúbka s.r.o. Košický Konkurz 10.10.2019
ALTAJA s. r. o. "v konkurze" Banskobystrický Dozorná správa 25.11.2019
AMBARELLA, s. r. o. Bratislavský Konkurz 26.01.2017
Amera Slovakia Kremnica s. r. o. Bratislavský Konkurz 07.10.2014
A-P Stav, s. r. o. Bratislavský Konkurz 25.11.2019
BER.SKO v likvidácii, s.r.o. Košický Konkurz 25.09.2019
BIOVEX, s. r. o. Prešovský Konkurz 11.04.2018

Oznamy

Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Oznámenie o zrušení prvej schôdze veriteľov úpadcu EXPORT STAV s.r.o. EXPORT STAV, s. r. o. Iné 22.04.2020 22.04.2020
Oznámenie o zrušení schôdze veriteľov úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s. Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Iné 13.03.2020 13.03.2020
Oznámenie o zrušení 4. kola ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu BTG HOLDING s.r.o. BTG HOLDING s. r. o. Iné 19.03.2020 19.03.2020
Oznam o zrušení prvej schôdze veriteľov úpadcu DRIVEX SECURITY, s.r.o. DRIVEX SECURITY, s. r. o. Iné 20.03.2020 20.03.2020
Oznámenie o zrušení prvej schôdze veriteľov úpadcu AGRO Porúbka s.r.o. AGRO Porúbka s. r. o. Iné 20.03.2020 20.03.2020
Oznámenie o zrušení prvej schôdze veriteľov úpadcu BER.SKO v likvidácii, s.r.o. BER.SKO v likvidácii, s. r. o. Iné 20.03.2020 20.03.2020
Oznámenie o zrušení schôdze veriteľov dlžníka AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii AGS spol. s r. o. v reštrukturalizácii Iné 26.03.2020 26.03.2020
Oznámenie o zrušení prvej schôdze veriteľov úpadcu Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy Iné 03.04.2020 03.04.2020
Oznámenie o zrušení prvej schôdze veriteľov úpadcu SKL 3, s.r.o. SKL 3, s.r.o. Iné 20.04.2020 20.04.2020
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO BTG HOLDING, s. r. o. Ponukové konanie 25.02.2020 25.03.2020