Konkurzy a reštrukturalizácie

Viac informácií

Kde nájdete naše zastúpenie

Bratislava Šoltesovej 2, 811 08 Bratislava
Prešov Slánska 20A, 080 06 Prešov
Trenčín Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Košice Hlavná 25, 040 01 Košice
Žilina Revolučná 10, 010 01 Žilina
Kompletné kontakty

Prebiehajúce projekty

Názov spoločnosti Kraj Druh Dátum
ALFA Development, s. r. o. Bratislavský Konkurz 19.11.2015
AGRO Porúbka s.r.o. Košický Predbežná správa 10.10.2019
ALTAJA s. r. o. "v konkurze" Banskobystrický Dozorná správa 25.11.2019
AMBARELLA, s. r. o. Bratislavský Konkurz 26.01.2017
Amera Slovakia Kremnica s. r. o. Bratislavský Konkurz 07.10.2014
A-P Stav, s. r. o. Bratislavský Konkurz 25.11.2019
BER.SKO v likvidácii, s.r.o. Košický Predbežná správa 25.09.2019
B.I.B., spol. s r.o. Žilinský Konkurz 04.10.2019
BIOVEX, s. r. o. Prešovský Konkurz 11.04.2018
B. O. S. Slovakia, a. s. Prešovský Konkurz 13.08.2013

Oznamy

Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Oznámenie o opakovanej dražbe č. 02/2019 (3. kolo dražby) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Dražba 09.12.2019 09.12.2019
OZNÁMENIE O TRETEJ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 13/2018 EXTEL INVEST s. r. o. v konkurze Dražba 10.12.2019 10.12.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 2. KOLO, Nevidzany - LES BTG HOLDING, s. r. o. Ponukové konanie 21.11.2019 23.12.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU ÚPADCU J – PLASTIK, s.r.o. - 1. KOLO ŠTEFÁNIKOVA ULICA - BARDEJOV J - PLASTIK s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 28.11.2019 17.12.2019
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie súboru majetku úpadcu – nehnuteľnosti menšej hodnoty - dňom 18.11.2019 Dušan Palubjak Ponukové konanie 18.11.2019 27.11.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU – 6. KOLO BTG HOLDING s. r. o. Ponukové konanie 06.11.2019 05.12.2019
Oznámenie o opakovanej dražbe č. 02/2019 Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Dražba 04.11.2019 04.11.2019
Oznámenie o druhej opakovanej Dražbe č. 4/2019 Daniela Kosnáčová Dražba 30.10.2019 30.10.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 5. KOLO -Ubytovacie zariadenie - Hotel s reštauráciou Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 25.10.2019 14.11.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 5. KOLO - Vedľajší výrobný závod Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s. v konkurze Ponukové konanie 16.10.2019 05.11.2019