Konkurzy a reštrukturalizácie

Viac informácií

Kde nájdete naše zastúpenie

Bratislava Šoltesovej 2, 811 08 Bratislava
Prešov Slánska 20A, 080 06 Prešov
Trenčín Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Košice Hlavná 25, 040 01 Košice
Žilina Revolučná 10, 010 01 Žilina
Kompletné kontakty

Prebiehajúce projekty

Názov spoločnosti Kraj Druh Dátum
AGROKOMPLEX, s. r. o. Prešovský Reštrukturalizácia 13.01.2018
ALFA Development, s. r. o. Bratislavský Konkurz 19.11.2015
AMBARELLA, s. r. o. Bratislavský Konkurz 26.01.2017
Amera Slovakia Kremnica s. r. o. Bratislavský Konkurz 07.10.2014
BIOVEX, s. r. o. Prešovský Konkurz 11.04.2018
B. O. S. Slovakia, a. s. Prešovský Konkurz 13.08.2013
Brazdovič spol. s r. o. Bratislavský Konkurz 09.08.2013
BTG HOLDING s. r. o. Bratislavský Konkurz 24.08.2017
Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s. Žilinský Konkurz 15.08.2017
CJN spol. s r. o. Bratislavský Konkurz 13.05.2019

Oznamy

Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 1. KOLO LEAM s. r. o. Ponukové konanie 04.07.2019 23.07.2019
Oznámenie o Dražbe č. 4/2019 Daniela Kosnáčová Dražba 25.07.2019 25.07.2019
Oznámenie o Dražbe č. 3/2019 Daniela Kosnáčová Dražba 25.07.2019 25.07.2019
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 04/2019 BIOVEX,s .r . o. v konkurze Dražba 26.07.2019 26.07.2019
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 05/2019 BIOVEX, s. r. o. v konkurze Dražba 26.07.2019 26.07.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 3. KOLO Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 26.06.2019 15.07.2019
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu J-PLASTIK, s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 21.06.2019 05.07.2019
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania – osobné motorové vozidlo LEXUS LS 460 J - PLASTIK s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 18.06.2019 02.07.2019
Oznámenie o dražbe, Zn. 170/2019 One Fashion Outlet 1, s. r. o. Dražba 03.06.2019 04.07.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 2. KOLO BTG HOLDING, s. r. o. Ponukové konanie 28.05.2019 27.06.2019