Konkurzy a reštrukturalizácie

Viac informácií

Kde nájdete naše zastúpenie

Bratislava Šoltesovej 2, 811 08 Bratislava
Žilina Revolučná 10, 010 01 Žilina
Prešov Slánska 20A, 080 06 Prešov
Kompletné kontakty

Prebiehajúce projekty

Názov spoločnosti Kraj Druh Dátum
1. SENIOR CITY, a. s. Bratislavský Konkurz 01.07.2021
A-P Stav, s. r. o. Bratislavský Konkurz 25.11.2019
AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Prešovský Konkurz 28.09.2020
ALABO s.r.o. Bratislavský Predbežná správa 27.07.2021
ALFA Development, s. r. o. Bratislavský Konkurz 19.11.2015
ALTAJA s. r. o. "v konkurze" Banskobystrický Dozorná správa 25.11.2019
Amera Slovakia Kremnica s. r. o. Bratislavský Konkurz 07.10.2014
B. O. S. Slovakia, a. s. Prešovský Konkurz 13.08.2013
BIOVEX, s. r. o. Prešovský Konkurz 11.04.2018
Bitúnok Čadca, s.r.o. Žilinský Konkurz 12.11.2019

Oznamy

Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Oznámenie o Dražbe č. 04/2021 FADEN-SK , s.r.o. Dražba 03.12.2021 03.12.2021
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe BTG HOLDING s. r. o. Dražba 02.12.2021 02.12.2021
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE č. 2/2021 B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Dražba 29.11.2021 29.11.2021
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motocykel – dňom 26.11.2021 Peter Takáč Ponukové konanie 26.11.2021 10.12.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – pohľadávky RELCO s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 19.11.2021 08.12.2021
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU ÚPADCU – 1. KOLO GSL – Co, s.r.o. Ponukové konanie 15.11.2021 06.12.2021
Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 11.11.2021 DaK – stav., s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 11.11.2021 25.11.2021
OZNÁMENIE O DRAŽBE č. 2/2021 B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Dražba 08.11.2021 08.11.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu Peter Briestenský Ponukové konanie 08.11.2021 18.11.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motocykel – dňom 03.11.2021 Peter Takáč Ponukové konanie 03.11.2021 17.11.2021