Konkurzy a reštrukturalizácie

Viac informácií

Kde nájdete naše zastúpenie

Bratislava Šoltesovej 2, 811 08 Bratislava
Žilina Revolučná 10, 010 01 Žilina
Prešov Slánska 20A, 080 06 Prešov
Kompletné kontakty

Prebiehajúce projekty

Názov spoločnosti Kraj Druh Dátum
1. SENIOR CITY, a. s. Bratislavský Konkurz 01.07.2021
A-P Stav, s. r. o. Bratislavský Konkurz 25.11.2019
AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Prešovský Konkurz 28.09.2020
ALABO s.r.o. Bratislavský Predbežná správa 27.07.2021
ALFA Development, s. r. o. Bratislavský Konkurz 19.11.2015
ALTAJA s. r. o. "v konkurze" Banskobystrický Dozorná správa 25.11.2019
Amera Slovakia Kremnica s. r. o. Bratislavský Konkurz 07.10.2014
B. O. S. Slovakia, a. s. Prešovský Konkurz 13.08.2013
BIOVEX, s. r. o. Prešovský Konkurz 11.04.2018
Bitúnok Čadca, s.r.o. Žilinský Konkurz 12.11.2019

Oznamy

Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
OZNÁMENIE O DRAŽBE č. 2/2021 B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Dražba 08.11.2021 08.11.2021
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 25.10.2021 KROMKA, n.o. v likvidácii Ponukové konanie 25.10.2021 08.11.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motorové vozidlo – dňom 01.10.2021 EDEM, s.r.o. Ponukové konanie 01.10.2021 15.10.2021
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 27.09.20 KROMKA, n.o. v likvidácii Ponukové konanie 27.09.2021 11.10.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom 22.09.2021 Gastro Sport s.r.o. Ponukové konanie 22.09.2021 11.10.2021
Vyhlásenie 8. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v konkurze“ B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Ponukové konanie 06.09.2021 27.09.2021
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU ÚPADCU – VEĽKÉ KAPUŠANY - 2. KOLO AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Ponukové konanie 30.08.2021 20.09.2021
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 4/2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 20.08.2021 20.08.2021
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 16.08.2021 KROMKA, n.o. v likvidácii Ponukové konanie 16.08.2021 30.08.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motorové vozidlo – dňom 16.08.2021 Saja Cargo s.r.o. Ponukové konanie 16.08.2021 30.08.2021