Konkurzy a reštrukturalizácie

Viac informácií

Kde nájdete naše zastúpenie

Bratislava Šoltesovej 2, 811 08 Bratislava
Žilina Revolučná 10, 010 01 Žilina
Prešov Slánska 20A, 080 06 Prešov
Kompletné kontakty

Prebiehajúce projekty

Názov spoločnosti Kraj Druh Dátum
1. SENIOR CITY, a. s. Bratislavský Konkurz 01.07.2021
A-P Stav, s. r. o. Bratislavský Konkurz 25.11.2019
AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Prešovský Konkurz 28.09.2020
ALABO s.r.o. Bratislavský Predbežná správa 27.07.2021
ALFA Development, s. r. o. Bratislavský Konkurz 19.11.2015
ALTAJA s. r. o. "v konkurze" Banskobystrický Dozorná správa 25.11.2019
Amera Slovakia Kremnica s. r. o. Bratislavský Konkurz 07.10.2014
B. O. S. Slovakia, a. s. Prešovský Konkurz 13.08.2013
BIOVEX, s. r. o. Prešovský Konkurz 11.04.2018
Bitúnok Čadca, s.r.o. Žilinský Konkurz 12.11.2019

Oznamy

Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE Peter Briestenský Dražba 06.08.2021 06.08.2021
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 02.08.2021 DaK – stav., s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 02.08.2021 16.08.2021
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU ÚPADCU – JABLONOV NAD TURŇOU - 2. KOLO AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Ponukové konanie 26.07.2021 16.08.2021
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 4/2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Dražba 19.07.2021 19.07.2021
Vyhlásenie 7. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v konkurze“ B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Ponukové konanie 07.07.2021 27.07.2021
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 07.07.2021 DaK – stav., s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 07.07.2021 21.07.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 02.07.2021 KROMKA, n.o. v likvidácii Ponukové konanie 02.07.2021 16.07.2021
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU ÚPADCU – VEĽKÉ KAPUŠANY - 1. KOLO AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Ponukové konanie 01.07.2021 20.07.2021
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 4/2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Dražba 31.05.2021 31.05.2021
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 25.05.2021 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 25.05.2021 08.06.2021