Konkurzy a reštrukturalizácie

Viac informácií

Kde nájdete naše zastúpenie

Bratislava Šoltesovej 2, 811 08 Bratislava
Žilina Revolučná 10, 010 01 Žilina
Prešov Slánska 20A, 080 06 Prešov
Kompletné kontakty

Prebiehajúce projekty

Názov spoločnosti Kraj Druh Dátum
AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii Trenčiansky Reštrukturalizácia 07.01.2020
AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Prešovský Konkurz 28.09.2020
ALFA Development, s. r. o. Bratislavský Konkurz 19.11.2015
ALTAJA s. r. o. "v konkurze" Banskobystrický Dozorná správa 25.11.2019
Amera Slovakia Kremnica s. r. o. Bratislavský Konkurz 07.10.2014
A-P Stav, s. r. o. Bratislavský Konkurz 25.11.2019
BIOVEX, s. r. o. Prešovský Konkurz 11.04.2018
Bitúnok Čadca, s.r.o. Žilinský Konkurz 12.11.2019
B. O. S. Slovakia, a. s. Prešovský Konkurz 13.08.2013
Brazdovič spol. s r. o. Bratislavský Konkurz 09.08.2013

Oznamy

Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 2/2020 Kúpele Brusno a.s. „v konkurze“ Dražba 09.10.2020 09.10.2020
Oznámenie o Dražbe č. 03/2020 RELCO s. r. o. v konkurze Dražba 19.10.2020 19.10.2020
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v konkurze“ – dňom 09.09.2020 B. O. S. Slovakia, a. s. v konkurze Ponukové konanie 09.09.2020 28.09.2020
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – vozidlo PEUGEOT PARTNER (rok výroby 2016) SK - METAL, s. r. o. Ponukové konanie 08.09.2020 22.09.2020
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 6. KOLO SPODNÝ VÝROBNÝ ZÁVOD DAXNEROVA ULICA - TISOVEC Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s. v konkurze Ponukové konanie 10.09.2020 09.10.2020
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľné veci Bitúnok Čadca, s.r.o. Ponukové konanie 04.09.2020 23.09.2020
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – pohľadávky Bitúnok Čadca, s.r.o. Ponukové konanie 07.09.2020 28.09.2020
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok – dňom 24.07.2020 Krupík Industrial, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 24.07.2020 07.08.2020
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľné veci – stroje (Páliaci stroj NUMOREX, Hydraulický ohraňovací lis) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Ponukové konanie 22.07.2020 10.08.2020
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľná vec – stroj (Zváracie zariadenie CLOSS) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Ponukové konanie 22.07.2020 10.08.2020